NEN 3140 NEN 2484 & NEN 1004 Arbeidsmiddelen keuren

De Nederlandse wet stelt dat apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met deze apparaten veilig moeten worden uitgevoerd. Keuring volgens NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen. Door het laten keuren van uw elektrische arbeidsmiddelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers.

Jaarlijks vallen er veel mensen van een ladder, met alle gevolgen van dien. Het goede nieuws is dat het aantal ongevallen met ladders in Nederland lager is dan in andere Europese landen.
Waarschijnlijk heeft dit te maken met de hogere eisen die we in Nederland stellen aan ladders en trappen en het jaarlijks laten keuren volgens NEN 2484 en voor steigermateriaal volgens NEN 1004. Maar het slechte nieuws is dat het in Nederland ook nog om duizenden ongevallen per jaar gaat. Veel te veel dus. Een goede ladder is belangrijk, maar het is ook heel belangrijk dat je goed met de ladder omgaat. De jaarlijkse NEN  2484 keuring is een goed handvat voor veiligheid op de werkvloer.

Nog altijd worden klimmaterialen ook in Nederland verkeerd gebruikt met alle eventuele vervelende gevolgen van dien.