Veilige werkomstandigheden voor de gebruiker

Werkgevers en werknemers moeten er in scherp gereguleerde samenwerking voor zorgen dat het gebruik, de inspectie, het beheer en het onderhoud van alle genoemde elektrische, hijsmiddelen en klimmaterialen verloopt volgens de procedures die in de NEN normen zijn vastgelegd. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben, want de NEN normen worden door arbeidsinspectie, verzekeringsmaatschappijen en de rechter als bindend beschouwd. Als een ongeval plaatsvindt en de NEN norm is niet of onvoldoende gehanteerd, dan heeft die werkgever een zwakke positie bij de rechter.
 

Welke arbeidsmiddelen moeten gekeurd worden?

Alle arbeidsmiddelen welke door de werkgever aan de werknemer beschikbaar worden gesteld. Hierbij valt te denken aan;

- Elektrische handgereedschappen.

- Handlampen en verplaatsbare lampen.

- Koelkasten, koffiezetapparatuur, stofzuigers, etc.

- Kantoorapparatuur, computers en randapparatuur.

- Kabelhaspels, verlengkabels en losse stekkerblokken.

- Medische en labaratoriumapparatuur.

- Ladders en Trappen.

- Rol en Kamersteigers.

- Valbeveileging materialen.

- Hijsmiddelen.

Kortom: elk arbeidsmiddel wat een gevaar kan opleveren voor de werknemer(s).

 

Hoe kan ik laten zien dat het arbeidsmiddel is goedgekeurd?

Positief beoordeelde arbeidsmiddelen kunnen van een sticker worden voorzien waarop is aangegeven wanneer het arbeidsmiddel minimaal opnieuw moet worden beoordeeld.

Hierop moet ook zijn aangegeven welk keuringsbureau of afdeling de laatste inspectie heeft uitgevoerd (bij voorkeur met een code voor de betreffende inspecteur of keurmeester).

Deze werkwijze is conform de eisen die de Veiligheids Checklijst Aannemers (VCA) stelt.

Het stickeren/labelen van arbeidsmiddelen is niet wettelijk verplicht. Met het stickeren wordt wel voldaan aan de eis dat bij het arbeidsmiddel bewijsstukken van inspectie en onderhoud aantoonbaar moeten zijn.

 (Bron Arbouw).

 

Tarieflijst boetes Inspectie SZW (Arbeidsinspectie).

Veilige arbeidsmiddelen is waarom het moet gaan. Toch zijn er enkele werkgevers die zich pas laten overtuigen op basis van boetebedragen. Als een werkgever de arbeidsmiddelen niet NEN gekeurd heeft, dan staat hiervoor een boete van 3000 Euro. Bij een herhaling en een 2e herhaling: 6000 respectievelijk 9000 Euro. In het geval van een ongeluk met dodelijke afloop bedraagt het boetebedrag 15.000 Euro.

(Bron Ingenium Bedrijfsadvies).