NEN3140 Gereedschap keuren

Electrisch gereedschap in de bouw of werkplaats dient elk jaar NEN 3140 gekeurd te worden. Zowel de machines die vast aangesloten zijn op het net ofwel krachtstroom (380V) alsmede het losse handgereedschap. De gebruiker dient ondanks de jaarlijkse NEN 3140 keuring zelf te letten op beschadigde snoeren en gebreken aan de apparatuur. Tevens is het belangrijk de juiste PBM's te gebruiken (veiligheidbril gehoorbescherming e.d.).

De meest voorkomende gebreken op een rij;

• Gescheurde behuizing.

• Beschadigde netsnoeren.

• Foutief gemonteerde stekkers (geaarde stekker aan dubbel geïsoleerd gereedschap).

• Haspels in slechte staat (niet geaard of verbogen randaarde).

Nen3140.net aan het keuren op diverse locatie's in Nederland.