NEN 818 Keuren van hijsmiddelen en Valbeveiligingen NEN 360 NEN 361 en NEN 365

HET KEUREN VAN VALBEVEILIGING MIDDELEN

Fabrikanten schrijven jaarlijkse controle en onderhoud voor, omdat u op de veiligheid van de voorzieningen moet kunnen vertrouwen. Alle klim- en valbeveiligingmiddelen klein of groot, dienen gekeurd en onderhouden te worden.

Het keuren van valbeveiligingmiddelen is niet vrijblijvend. De wetgever verplicht het keuren door de volgende regelgeving;

- De norm NEN

- Conform de Arbo wet

 

De NEN keuringen zijn van toepassing op de volgende beschermingsmiddelen;

- NEN 360 voor valbeschermers met lijnspanners

- NEN 361 voor harnassen

- NEN 365 voor valbeveiliging systemen

 

Conform de Europese regelgeving NEN dient elk valbeveiligingmiddel, afhankelijk van gebruik, minimaal 1 keer per jaar gekeurd worden.

HET KEUREN VAN HIJS- & HEFMIDDELEN

Gebruikers van hijs- & hefmiddelen zijn wettelijk verplicht deze in een veilige staat te houden volgens NEN 818. Als werkgever moet u de risico's tijdens het gebruik vaststellen en maatregelen nemen om deze risico's te minimaliseren. Het laten uitvoeren van een jaarlijkse NEN818 keuring en inspectie door een deskundige is hier een onderdeel van. Graag nemen wij deze zorg voor u uit handen. Voor grotere hijs-& hefmiddelen kunnen wij u adviseren waar deze te laten keuren.