NEN 1004 Steigers keuren

Ook voor het keuren van kamer en rolsteigers volgens NEN 1004 kunt u ons inschakelen. Zorg bij het opbouwen altijd voor een goede ondergrond voor de steiger en check bij het opbouwen dat borgingen en schoren intact zijn. Het is beter iets meer tijd te nemen voor het opbouwen gezien dit ongelukken kan voorkomen. De NEN 1004 keuring is een momentopname dus vervang gebrekkig of twijfelachtig materiaal. Van een goed merk steiger zijn altijd alle onderdelen los te bestellen. Bezuinig niet op veiligheid!

De meest voorkomende gebreken op een rij;

• Gescheurde lassen in frames en schoren door overbelasting of verkeerd gebruik.

• Doorgesneden of verdwenen luikbanden of kettingen.

• Losse loopvloeren van platform (gebroken popnagels of gescheurd hout).

• Versleten wielen.

• Defecte wielblokkering.

 

Gevallen van onveilige steiger

Bij de bouw van een woon- en zorgcomplex valt een werknemer bij werkzaamheden aan de buitenkant van een muur van een steiger en loopt letsel op. Na onderzoek door de Inspectie SZW legt de minister in Julie 2016 wegens overtreding van art. 3.16 Arbo-besluit een boete op van 18.000,00 Euro. Volgens de minister was bij de werkzaamheden sprake van valgevaar en is geen veilige steiger gebruikt of was dit gevaar niet tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere voorzieningen. Bezwaar en beroep bij de rechtbank van de werkgever zijn vergeefs.

(Bron Arbo Actueel September 2018).